Polityka Prywatności

Sylart Artur Bręk z siedzibą w Chojna, (ul. gen.Władysława Sikorskiego 1b/8, 74-500 Chojna). NIP: 9161293779, Regon: 388778635.

Jak zarządzamy danymi osobowymi? Zapraszamy do zapoznania się z informacjami poniżej.

Tematy:
– jakie dane są zbierane od użytkowników,
– w jaki sposób są wykorzystywane,
– jaki sposób właściciel witryny internetowej będzie się kontaktował z użytkownikiem,
– w jaki sposób można dokonywać zmian w swoich danych osobowych,
– w jaki sposób są zabezpieczane dane pobierane od użytkowników.

Jeżeli nie chcesz abyśmy usuneli Twoje dane osobowe z naszej bazy, prosimy o kontakt na adres email: sylart.trainingcamps@gmail.com Jeżeli nie chcesz nic zmieniać, to nie musisz nic robić.

POSTANOWIENIA OGÓLNE
Niniejsza polityka prywatności Sklepu Internetowego (www.sylartcamps.com) ma charakter informacyjny. Nie są to obowiązki klientów www.sylartcamps.com.
Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem sklepu internetowego www.sylartcamps.com jest Sylwia Brek z siedzibą w Polsce.

Dane osobowe Klienta są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Sylartcamps.com zawsze dokłada szczególnej staranności w celu ochrony danych klientów, a w szczególności zapewnia, by zbierane przez nas dane były przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla wyznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH ORAZ ODBIORCY DANYCH
Każdorazowo cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez sklep internetowy www.sylartcamps.com wynika z działań podejmowanych przez Klienta w sklepie internetowym.

Możliwe cele zbierania danych osobowych Klientów:
– zawarcie i realizacja zamowienia
– marketing bezpośredni, promowanie i informowanie o własnych produktów lub usługach – firmy Sylart.

Możliwi odbiorcy danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego:
– w przypadku Klienta, który korzysta w sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką kurierską, www.sylartcamps.com udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie sklepu.
– w przypadku Klienta, który w sklepie internetowym placi za pośrednictwem płatności elektronicznych, Takich jak PayPal, itp. Sklep udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w sklepie internetowym.

Sylart może przetwarzać następujące dane osobowe Klientów korzystających ze sklepu internetowego w celach wymienionych w tym regulaminie: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy). W wypadku Klientów nie będących klientami detalicznymi tylko hurtowymi, partnerami handlowymi lub kontrahentami biznesowymi, Sylart może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer NIP Klienta.

Sylart może przetwarzać dane osobowe Klienta w celu realizacji zamówienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Dane te pozyskiwane są od Klienta, za jego dobrowolną zgodą. Przekazywanie tych danych jest dobrowolne, ale konieczne do zrealizowania zamówienia. Bez tych danych umowa – kupna sprzedaży nie może zostać zawarta.

Sylart może przetwarzać dane osobowe Klienta w celu wysylania biuletynów, informowania o ofertach specjalnych i ewentualnych rabatach.
Okres przechowywania i przetwarzania danych osobowych nie zostal okreslony (przepisy prawa zobowiazują natomiast do minimum 5 pełnych lat), co wynika z polityki rabatowej czy ofert specjalnych objasnionych w kolejnach punktach niniejszego Regulaminu.

Sylart zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy związanej z danymi Klienta i nieudostępniania tych danych osobom nieuprawnionym oraz do należytego zabezpieczenia tych informacji przed dostępem osób trzecich (nieuprawnionych). Sylart nie może wykorzystywać zebranych danych w celach innych, niż wskazane w Regulaminie.

COOKIES (ciasteczka) I DANE EKSPLOATACYJNE
Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę sklepu internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający nasz sklep internetowy). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.

Sylart może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających witryne www.sylartcamps.com w następujących celach:
– identyfikacji Klientow jako zalogowanych na stronie sklepu www.sylartcamps.com i pokazywania, że są zalogowani;
– zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia;
– zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia, ankiet lub danych logowania do strony www.sylartcamps.com;
– dostosowywania zawartości sklepu do indywidualnych preferencji Klienta (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron sklepu internetowego;
– prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony www.sylartcamps.com.

Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności sklepu internetowego (przykładowo niemożliwym może okazać się przejście ścieżki Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia z uwagi na niezapamiętywanie Produktów w koszyku podczas kolejnych kroków składania Zamówienia).

Szczegółowe informacje na temat zmiany z ustawieniami dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarek internetowych, lista poniżej: 
w przeglądarce Chrome
w przeglądarce Firefox
w przęglądarce Internet Explorer
w przeglądarce Opera
w przeglądarce Safari

Sylart przetwarza również zanonimizowane dane eksploatacyjne związane z korzystaniem ze sklepu (tzw. logi – adres IP, domena) do generowania statystyk, pomocnych w administrowaniu Sklepem Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzającej stronę sklepu Logi nie są ujawniane osobom trzecim.

PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH
Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w na stronie sklepu internetowego oraz w Regulaminie sklepu internetowego danych osobowych niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

Podstawą przetwarzania danych osobowych Klienta jest konieczność realizacji umowy, której jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów Sylart podstawą takiego przetwarzania jest uprzednia zgoda Klienta lub wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Sylart (zgodnie z ustawa RODO o ochronie danych osobowych za prawnie usprawiedliwiony cel uważa się w szczególności marketing bezpośredni własnych produktów Sylart).

PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA
Klient sklepu www.sylartcamps.com ma prawo dostępu do treści, swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usuniecia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia tych danych.

W przypadku udzielenia przez Klienta zgody na przetwarzanie danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów Sylart zgoda może być odwołana w każdym momencie.

W przypadku, gdy Sylart zamierza przetwarzać lub przetwarza dane Klienta w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów Sylart, osoba, której dane dotyczą uprawniona jest także do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych.
W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można kontaktować się z Sylart poprzez poczte elektroniczną wysylając e-mail na adres sylart.trainingcamps@gmail.com.

W razie uznania przez Klienta nieprawidłowosci, ma on prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

GOOGLE ANALYTICS
Sylart korzysta z usług Google Analytics dostarczanych przez firmę Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Usługi te pomagają nam analizować sposób korzystania naszych klientow ze Sklepu Internetowego i polepszania naszych usług.

Google Analytics wykorzystuje pliki Cookies (ciasteczka) do analizowania sposobu korzystania ze Sklepu Internetowego.

Informacje uzyskane za pomocą plików Cookies są zapisywane na serwerach wykorzystywanych przez Google Inc, w tym na terytorium Stanów Zjednoczonych. W przypadku aktywowania anonimizowania adresu IP podczas korzystania ze Sklepu Internetowego adres IP zostanie skrócony jeszcze w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub innych będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Jedynie w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przekazany do Stanów Zjednoczonych i tam skrócony.

Na zlecenie Sylart, Google Inc., będzie korzystał z tych informacji w celu oceny korzystania ze Sklepu Internetowego przez Użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach oraz świadczenia innych usług związanych z korzystaniem ze Sklepu Internetowego.

Gromadzone dane przetwarzane są w ramach powyższych usług w sposób zanonimizowany (są to tzw. dane eksploatacyjne, które uniemożliwiają identyfikację osoby). Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby korzystające ze Sklepu Internetowego.
Standardowo większość przeglądarek internetowych oraz urządzeń dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej lub własnego urządzenia. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Sklepu Internetowego.

Ustawienia przeglądarki internetowej lub urządzenia w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez Sklep Internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej lub urządzenia. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej lub urządzenia w zakresie plików Cookies.

Możliwe jest także ogólne uniemożliwienie przekazywania danych z urządzenia Użytkownika do Google Analytics z wykorzystania plików Cookies (włącznie z przekazywaniem adresu IP) poprzez pobranie dostępnej pod następującym adresem wtyczki do przeglądarki dostarczanej przez Google Inc i jej zainstalowanie: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl .

Szczegółowe informacje o zasadach jak działają powyższe usługi, w tym o zasadach zbierania i przetwarzania danych dostępne są tutaj: www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Zalecamy by po przejściu na inne strony, zapoznać się z ich polityką prywatności. Regulamin i nasza polityka prywatności dotyczy tylko naszego Sklepu Internetowego tj. www.sylartcamps.com.

Sylart stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Sylart odpowiednio udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:
– Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.
– Dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła.

Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki Prywatności prosimy składać na adres: sylart.trainingcamps@gmail.com